ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επωνυμία: WS MEDICAL CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: WS MEDICAL CONSULTING Μ.Ι.Κ.Ε.

Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ: 146776904000

Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθµός Τ.Κ.): ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, 54629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κεφάλαιο: 5000,00 €

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο: DIEGO PRADOS HILL

Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, 54629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Email: info@wsmedical.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Κεφαλαιακή εισφορά: €5000,00

Εγγυητικές εισφορές: €0

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (Downloads)

Βεβαιώση Σύστασης     

Κατασταστικό